Vi lever af vores natur, og vi tager os godt af den. Derfor er det helt naturligt for os at vi dyrker træerne så naturlig og miljørigtig som muligt. Vores maskiner er udstyret med den nyeste teknologi så vi kan producere så præcist og effektiv som muligt – Det er til gavn for naturen.

CO2-regnskabet

Juletræer optager CO2 fra luften, de bruger det i deres livsprocesser hvor det omdannes til kulstof. 1 ha. (10.000 m2) med juletræer binder ca. 13 tons CO2 fra luften. Når et træ enten rådner eller bliver brændt, afgiver det CO2’en igen. Der er ikke tilført noget CO2, men træet har fungeret som lager, og når det fældes, forgår lageret. Men det er ikke så skidt, at fælde ‘lageret’ fordi den oplagring af CO2, der foregår i en juletræsplantage er konstant. Også selvom man fælder nogle af træerne, fordi andre træer så vokser mere. Det er det helt geniale i skovdrift.
Skoven eller plantagen sørger altså selv for at udbygge CO2-lageret igen, og så længe områdets areal er det samme, vil lageret være uændret. Der er altså ikke forskel på, om man fælder et lille eller et stort træ.
Faktisk kan et fældet træ også gavne det samlede CO2-regnskab efterfølgende.
I langt de fleste tilfælde brænder man juletræet af enten via genbrugsstationen, hvor det går til fjernvarme, eller i ens egen brændeovn. Hvis man gør det, sparer man kul, olie og gas, som ellers skulle være brændt af. Det vil sige, at der har man også en fordel.
Den CO2, det fældede træ udleder, når man brænder det, findes allerede i CO2-regnskabet. Hvorimod kul, olie og gas danner ny CO2, som øger den samlede mængde CO2.